Leiebetingelser

 Leiebetingelser

Reservasjon og bekreftelse

Din bestilling (muntlig eller skriftlig) er bindende. Ved betaling av 1. rate erklærer du at du forstår og aksepterer leiebetingelsene og vilkårene. Vær oppmerksom på at utleieenheten ikke er endelig reservert før innbetaling er registrert.

Utleieenheten(e)

Du finner informasjon om utleieenheten(e) på våre nettsider: www.sjumilskogen.no. For hver enhet vises nøkkelinfo, bilder, planløsning, beskrivelse, beliggenhet, noen avstander og priser. Det er ikke tillatt med kjæledyr i våre utleieenheter. Når det gjelder skipass, skiutleie, skiskole, aktiviteter, arrangementer osv så finner du mer info på vår “Å gjøre”-side: http://www.sjumilskogen.no/aktiviteter

Leieprisene

Bekreftelsen viser hva som er inkludert i prisen du betaler. Med mindre annet er spesifisert, må du ta med sengetøy (laken, dynetrekk og putevar), håndklær og andre toalettartikler. Sengetøy og håndklær kan alternativt leies fra oss for kr 150, – pr sett. Hvis du vil ha oppredde senger, må dette avtales på forhånd og prisen er kr 200,- pr sett. I utleieenheten er det vaskemidler til golv og oppvaskmaskin, en pakke med et kjøkkenhåndkle, kjøkkenklut, gulvklut og oppvaskbørste. Toalettpapir er bare inkludert i prisen for de enhetene som ligger på Sjumilskogens tun på Trysil Turistsenter. Det er ikke inkludert for de leilighetene som ligger i Knettlia eller for storhyttene som ligger i området Trysilfjellet Sør. Senere ankomst eller tidlig avreise gir ikke rett til reduksjon leieprisen. Selv om utleieenheten ikke tas i bruk, vil ikke leieprisen bli redusert. Ved eventuelle endringer i skatte- eller avgiftsnivå forbeholder Sjumilskogen AS seg retten til å endre leieprisen innenfor merkostnadene.

Utendørs massasjebad/spa

Flere av våre utleieenheter har utendørs bad. Disse badene er ikke inkludert i leieprisen, men kan leies for en ekstra avgift. Under oppholdet må du følge instruksen for bruken av badet for å opprettholde vannkvaliteten og hindre bakterieoppblomstring. Vi må understreke at du bruker badet på egen risiko, og at ansvaret ikke kan overføres til Sjumilskogen AS eller hyttas eier.

Betaling

Følgende betingelser gjelder dersom ikke annet er angitt i ordrebekreftelsen:

Bestilling tidligere enn 60 dager før ankomst: Et forskudd på 25% av leien betales innen 10 dager etter bestilling. Restbeløpet skal være betalt innen 6 uker før ankomst.
Bestillinger 60-30 dager før ankomst: Leien må betales i sin helhet innen 10 dager etter bestilling
Bestilling mindre enn 30 dager før ankomst: Leien må betales omgående
Det gis ingen tilgang til utleieenheten før full betaling er registrert av Sjumilskogen. Ta om nødvendig med dokumentasjon som viser at beløpet er betalt/overført.

Veibeskrivelse/Nøkkelinformasjon

Veibeskrivelse (med GPS koordinater) til utleieenhetene finnes på våre nettsider. Nøkler/dørkoder og bomkort utkvitteres i resepsjonen på Trysil Knut Hotel, Vestsidevegen 4, 2420 TRYSIL, med mindre annet er avtalt. Alle nøkler og kort må leveres tilbake til hotellet før avreise. Tap av nøkkel og/eller bomkort fører til et gebyr på kr 2.000, -.

Innsjekk/Utsjekk mv.

Leieperioden er angitt i bekreftelsen og innsjekking er fra kl 16:00 dersom ikke annet er avtalt. Utsjekking må skje innen kl 12:00 på avreisedagen med mindre annet er skriftlig avtalt. Vi setter stor pris på å bli varslet i god tid dersom utsjekk vil skje før kl 11:00.
(tlf +47 62449750)

Etter innsjekk, vil vi at du:
 • informerer din gruppe om branninstruksen om slik finnes for din enhet
 • om du finner mangler av betydning, varsler Sjumilskogen via nettsiden, eller ringer +47 62449750.
Under oppholdet gjelder følgende regler:
 • Røyking er forbudt innendørs (også i vindusåpninger)
 • Ikke bruk utesko og skistøvler innenfor entrésonen.
 • Det er forbudt å stå eller hoppe på stoler, sofaer og bord.
 • Vannsøl og spill av enhver art må vaskes/tørkes vekk umiddelbart.
 • Musikk og støy må ikke forstyrre naboer og andre. 
 • Sigarettsneiper må kastes i utvendige askebeger, bøtter e.l. (ikke på bakken).
 • Rutinene til utendørsbadet følges om slikt bad finnes og leie er avtalt.
  Alle må av hygieniske årsaker dusje og vaske seg med såpe før bruk av badet.
 • Sjumilskogen må varsles om skader/uregelmessigheter oppstår.
  Henvendelser i perioden kl 23:00-07:00 kan ikke påregnes å bli besvart.
Før du sjekker ut må du sørge for at:
 • all oppvask er tatt og ryddet bort (inkl rengjøring av kanner og filterholder).  Du trenger ikke å rydde på plass etter siste oppvaskrunde dersom vaskeprogrammet ikke er ferdig før avreise.
 • alt dekketøy og utstyr er plassert i skap og skuffer som ved ankomst.
 • alle benker, bord og platetopp(er) er tørket av og oppvaskkum(mer) tømt og skylt.
 • all søppel (innvendig og utvendig) er fjernet og kastet i søppelcontainerne
 • alle tomflasker og burker er fjernet. Returpant kan settes igjen i poser eller kasser i entréen.
 • lokket til utendørsbadet er lagt på plass og badet låst (om slikt bad finnes og badet er brukt).
 • leid sengetøy og håndklær er tatt av, stappet tilbake i sekkene eller lagt ut i entréen.
 • ingen personlige eiendeler er glemt på hytta
 • termostatene og panelovner er innstilt på 18-22 grader.
 • alle lys er slukket og apparater slått av.
 • alle vinduer og dører er lukket og låst.
Om ikke rutinene før utsjekk følges, vi det kunne bli ilagt et gebyr som tilsvarer merkostnadene til Sjumilskogen.
 • Husk at alle bomkort og/eller nøkler skal leveres resepsjonen på Trysil-Knut Hotell.
 • Eventuelle ødeleggelser og/eller feil som er inntruffet under oppholdet må varsles senest ved nøkkelinnlevering.
  Det gjelder også eventuell oppkast, sengevæting o.l.
 • Eventuelle åpenbare ødeleggelser som det ikke varsles om vil føre til et ekstragebyr på kr 1.000,- i tillegg til faktiske utbedringskostnader.

Antall personer / Ro og orden

Hyttene og leilighetene er ment for selvhushold og er utstyrt og designet for et maksimalt antall personer som er angitt i beskrivelsen. Det er ikke tillatt å invitere gjester til nachspiel eller lignende.  Ingen utilbørlig støy er tillatt og det skal være ro fra hytta/leiligheten kl 2300. Alvorlige brudd på dette kan føre til utkastelse uten refusjon av innbetalt leie.

Unødvendige brannalarmer

Alle våre hytter som kan romme 30 personer eller flere har automatisk varsling til brannvesenet. Det samme gjelder en del leiligheter på Sjumilskogens tun (Kanken, Sjuende himmel, Stallen, Kvilsten og Risbiten.  Alltid når alarmen går er det ditt ansvar umiddelbart å ringe brannvesenet på 110 og fortelle hvem som ringer, fra hvor og årsaken til alarmen. Dette gjelder også unødvendige alarmer soms fra tid til annen blir utløst på grunn av damp fra dusjing, røyk fra steking eller fra peisen/ovnen. Hvis det er en unødvendig alarm og du ringer for sent å stoppe en utrykning, vil Sjumilskogen AS bli belastet for utrykningen. Om så skjer vil vi fakturere deg for dette beløpet.

Avbestilling

Avbestilling må være skriftlig (e-post er OK) og er ikke gyldig før Sjumilskogen AS har bekreftet den. Ved avbestilling vil Sjumilskogen innkreve beløpet som, i henhold til vilkårene, skulle ha vært betalt (se nedenfor om avbestillingsforsikring).

Reise- og avbestillingsforsikring

Leien inkluderer ikke noen form for reise- eller avbestillingsforsikring. Slike forsikringer må du tegne med ditt eget forsikringsselskap.

Sluttrengjøring

På utleieenheter med 20 senger eller mer har du ikke lov til å utføre sluttrengjøringen selv. Om du vil ta sluttrengjøringen på mindre enheter, må utførelsen være i samsvar med enhetens rengjøringsinstruks. Hva angår “Høydehuset”, “Gamleskogen” og “Vesleskogen” så er sluttrengjøring inkludert i leien. For de andre enhetene er prisen for sluttrengjøringen angitt i bekreftelsen, med mindre du har avtalt å utføre den. Hvis avtale er inngått, skal også det normalt være oppgitt i bekreftelsen. Hvis det ikke er gjort avtale om sluttrengjøring og du bestemmer deg for å kjøpe den i løpet av oppholdet, må du bestille den minst dagen før avreise. Nødvendig rengjøringsutstyr og vaskemidler er tilgjengelig på utleieenheten. Hvis sluttrengjøringen ikke er tilfredsstillende utført og/eller utleieenheten er i uorden, må du betale for Sjumilskogens merkostnader. Hvis Sjumilskogens renholdere må fjerne spy, urin og avføring kostnadene vil være kr 500, – for hvert tilfelle. I tillegg må du betale for nødvendig rengjøring eller utskifting av tekstiler, madrasser etc.

Magler ved uleieobjektet

Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst til utleieenheten, må det snarest og senest 24 timer meldes fra på Sjumilskogens vakttelefon 62 44 97 50. Leietaker må ikke selv utbedre noen form for mangler, uten at dette er avtalt med Sjumilskogen. Bruksanvisninger til forskjellige installasjoner må følges. Dersom ovennevnte ikke følges, taper leietaker sitt eventuelle erstatningskrav. Sjumilskogen har rett til, innen rimelig frist å rette/utbedre skaden, eller evt. tilby et annet alternativ. Dersom leietaker reiser fra utleieenheten uten å ha underrettet Sjumilskogen, eller ikke gir oss anledning til å utbedre evt. skade, kan vi ikke pålegges noen erstatnings- eller tilbakebetalingsansvar. Eventuelt krav om erstatning må framsettes skriftlig. Krav om tilbakebetaling kan ikke overstige den totale leiesummen.

Sjumilskogen som utleieformidler

Sjumilskogen AS leier ikke bare ut egne enheter. I de tilfellene vi bare formidler utleie, påhviler vårt ansvar og plikter eieren av utleieenheten. Hvis en leieavtale ikke er gjennomførbar av årsaker utenfor Sjumilskogen innflytelse (f.eks overdragelse, tvangsauksjon, mislighold fra eierens side osv.), er Sjumilskogen AS berettiget til å annulere avtalen og returnere betalt leie. Sjumilskogen er forpliktet til å tilby en annen lignende utleieenhet hvis slik er tilgjengelig.

Gjestens ansvar for beboere, stjålne eller skadede gjenstander

Du er under oppholdet ansvarlig for alle gjenstander i utleieenheten og på tilhørende tomt. Dette inkluderer gjenstander som er skadet eller stjålet under oppholdet. Du er ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av deg, dine gjester eller andre som har vært i hytta. Sjumilskogen AS er ikke ansvarlig for gjesters tapte, stjålne eller skadede personlige eiendeler under oppholdet.

Fraskrivelse av ansvar

Du samtykker i at verken Sjumilskogen AS, dets eiere eller agenter er ansvarlig for dine eller dine gjesters handlinger under oppholdet i Sjumilskogens utleieenheter, og at du innenfor rimelighetens grenser vil dekke Sjumilskogens omkostninger om hyttenaboer eller andre gjør krav mot Sjumilskogen AS for forhold som dere er skyld i.

Vi ønsker dere et flott opphold hos oss!

Trysil, Juli 2017
Share by: