Om oss

 Om oss

Sjumilskogen

Sjumilskogen Trysil Turistsenter
Det startet med Sjumilskogen-tunet på Trysil Turistsenter …
Sjumilskogen AS ble stiftet i 1991 med det formål å bygge og drive utleie av storhytter ved Trysilfjellet. I 1992 ble den første hytta, “Gamleskogen”, satt opp på tunet kalt “Sjumilskogen” på Trysil Turistsenter. I rask rekkefølge kom så “Vesleskogen” og “Høydehuset” samt noen leiligheter. Nå er det ca 200 sengeplasser på Sjumilskogen. Sjumilskogen AS har også bygget og driver utleie av flere storhytter i området Trysilfjellet Sør. Disse hyttene har 20-30 sengeplasser. I tillegg formidler vi utleie av tilsvarende storhytter og leiligheter som eies av andre. Ved siden av utleievirksomheten driver vi også cateringvirksomhet. Fra 1995 til 2005 var vår resepsjon på Høydehuset. I 2005 overtok vi driften av Trysil-Knut Hotell. Etter dette har Sjumilskogen hatt felles resepsjon med Trysil-Knut Hotell (Vestsidevegen 4, 2420 TRYSIL). I 2005 kjøpte vi også opp Femundtunet i Engerdal kommune, senere også Femundsvika. Rolf Mobæk er daglig leder for Sjumilskogen AS.

Trysil-Knut Hotell 

Trysil-Knut Hotell, Vestsidevegen 4, 2420 TRYSIL
Sjumilskogen AS overtok driften av Trysil-Knut Hotell i 2004. Umiddelbart etter overtakelsen ble det meste av hotellet renovert. I 2012 ble 3 etasje i hotellet ombygd til leiligheter. 2 etasje er ikke ombygd. Pr juli 2017 har vi 28 hotellrom og 10 leiligheter hvorav 8 har "connecting" rom.  Etter overtakelsen av hotellet har cateringbasen til Sjumilskogen vært her. Sjumilskogen og Trysil-Knut Hotell har felles resepsjon på hotellet. All nøkkelutlevering til Sjumilskogens utleieenheter skjer her.

Femundtunet

Femundtunet - hotell, hytter, leiligheter og campingplass ved Femunden i Engerdal
Sjumilskogen AS kjøpte og overtok driften av Femundtunet i Engerdal i 2004. På Femundtunet har vi hotell med 10 rom, 14 leiligheter, flere hytter og camping. Tilsammen er det ca 150 senger på Femundtunet. I 2013 overtok vi også naboeiendommen Femundsvika camping som nå drives sammen med Femundtunet. Beliggenheten i sørenden av Femunden, Norges 3. største innsjø, er fantastisk.
Share by: